fbpx
Menu Zamknij

Wprowadzenie elementów sztuki teatralnej na lekcjach języka obcego

Wprowadzenie elementów sztuki teatralnej na lekcjach języka obcego jest skutecznym sposobem uatrakcyjnienia lekcji. Drama wykorzystuje spontaniczne skłonności do naśladownictwa i zabawy. Pozwala na naśladowanie sytuacji z codziennego, realnego życia, uczy otwartości i umiejętności współpracy w grupie, samodzielności, wzbogaca słownictwo.
Dramę można wykorzystać w pracy z uczniami w różnym wieku i o różnych poziomach opanowania języka. Dzięki tej metodzie możemy ćwiczyć różne obszary w nauce języka obcego: słownictwo, gramatykę, kulturę, tradycje czy historię. Uczniowie angażują się w proces komunikacyjny, są zobowiązani do przekazania jakiejś informacji oraz zareagowania na przekaz drugiej osoby. Można powiedzieć, że drama zmusza uczniów do mówienia. Rozwija też mówienie swobodne. W czasie improwizacji nie można przygotować tekstu, więc należy reagować spontanicznie. Wielu uczniów obawia się wypowiedzi ustnej mając świadomość niepoprawnej wymowy oraz błędów językowych i stylistycznych. Oczywiście drama daje możliwość ćwiczenia poprawnej wymowy, jednakże należy pamiętać, że częste poprawianie błędów zniechęca dzieci. W związku z tym należy ich przekonać,że zasadniczą sprawą w rozmowie jest komunikatywność. Należy też pokazać uczniom, gdzie mogą wykorzystać wiedzę nabytą podczas ćwiczeń. Może to być dla nich dobra motywacja do dalszej nauki. Ćwiczenia dramy bowiem przygotowują ich do sytuacji, z którą zetkną się prędzej czy później w przyszłości i dają im poczucie większej pewności. W czasie odgrywania scenek uczeń może być sobą w nowej, nieznanej sytuacji lub odgrywać role innych postaci. Ważne jest też, że w czasie ćwiczeń z wykorzystaniemelementów teatru, uczniowie są zmuszeni do poruszania swojego ciała, wprowadzenia róznych gestów oraz mimiki. W czasie lekcji wprowadzającej dramę można wykorzystać fragment poezji, prozy, dramatu, piosenki czy dialogów sytuacyjnych dostosowanych do mozliwości uczniów oraz ich zainteresowań.