fbpx
Menu Zamknij

Regulamin Centrum Edukacji Edumotiv

Regulamin  Centrum Edukacji EduMotiv  rok szk. 2022/23

 1. Zajęcia w Centrum odbywają się w systemie indywidualnym, małych grupach: dwuosobowych, trzyosobowych, czteroosobowych, a większa  grupa liczy od 5 do 8 osób. Istnieje również możliwość zajęć w specjalnych grupach np. szkolnych, firmowych lub rodzinnych.
 2. Cena zajęć zależy od liczby osób w grupie. Patrz: CENNIK.
 3. Za zajęcia grupowe i  dwuosobowe obowiązuje opłata za cały semestr (ewentualnie w dwóch ratach) po uprzednim podpisaniu umowy w recepcji Centrum. Płatność za zajęcia indywidualne odbywa się miesięcznie za planowane zajęcia z góry na początku każdego miesiąca (do 5 dnia).
 4. Szczegółowe ceny za zajęcia, ilość godzin w semestrze, czas trwania lekcji oraz polityka rabatowa znajdują się w zakładce CENNIK oraz GRAFIK.
 5. Gwarancją  miejsca na zajęciach oraz rozpoczęcia kursu jest podpisanie i odesłanie skanu umowy oraz dokonanie wpłaty za kurs w ustalonym terminie przez wszystkich uczestników grupy. 

        I RATA lub PŁATNOŚĆ JEDNORAZOWA uzgodniona w umowie po naliczeniu należnych rabatów powinna być zaksięgowana na koncie Centrum  do 22 września 2023 (dla kursów rozpoczynających się w tygodniu od 25 września 2023), natomiast do 28 września (dla kursów  rozpoczynających się w tygodniu od 2 października). 

        II RATA – do  30 listopada 2023

       Terminy wpłat mogą być również określone indywidualnie w umowie.

 1. Płatność powinna być dokonana  przelewem na konto Centrum:

          97 1050 1445 1000 0092 4304 7595

 1. Faktura za kurs – chęć otrzymania faktury należy zgłosić przy podpisaniu umowy.
 2. Niemożność uczestnictwa w lekcji indywidualnej musi być zgłoszona przynajmniej w dniu poprzedzającym lekcję  – poprzez email lub przez sms. Zajęcia indywidualne mogą ewentualnie zostać odrobione w innym terminie po uprzednim uzgodnieniu kursanta z nauczycielem. W razie nieprzestrzegania wyżej opisanych zasad opłata za lekcję indywidualną zostanie naliczona.
 3.  W przypadku dłuższej choroby bądź dłuższego wyjazdu prosimy o powiadomienie recepcji  z możliwie jak największym wyprzedzeniem o niemożności uczestnictwa w zajęciach.
 4. W niektórych uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przeniesienia zajęć grupowych na inny termin dogodny dla większości grupy jak i nauczyciela. Zmianę terminu należy zgłosić odpowiednio wcześniej recepcji EduMotiv.
 5. W przypadku nieobecności ucznia na zajęciach grupowych opłata nie zostaje zwrócona. Istnieje możliwość odrobienia zajęć w innej grupie realizującej ten sam zakres tematyczny oraz odpowiadającej poziomem.
 6. Ilość zajęć określona w umowie powinna odbyć się w czasie określonym w umowie. Jedynie w przypadku dłuższej choroby klienta indywidualnego, nauczyciela jak również z innych powodów leżących po stronie Centrum EduMotiv termin odbycia zajęć określony w umowie może ulec wydłużeniu.
 7. W przypadku nieobecności nauczyciela organizowane jest zastępstwo. W razie braku takiej możliwości lekcja będzie odwołana i odrobiona w możliwie najbliższym dogodnym dla wszystkich terminie lub opłata za lekcję zostanie zwrócona.
 8. Nauczyciele jak i recepcja Centrum nie biorą odpowiedzialności za niepełnoletnich uczniów przed i po zakończeniu zajęć. Za przybycie do lokalu Centrum jak i drogę powrotną po zakończonych zajęciach  odpowiedzialność  ponoszą rodzice i opiekunowie prawni.
 1. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mienia Centrum lub mienia innych uczestników kursu rodzice lub prawni opiekunowie niepełnoletniego uczestnika kursu ponoszą odpowiedzialność finansową za wyrządzone szkody.
 2. Uczniowie pracują pod kierunkiem nauczycieli według zindywidualizowanego programu i planu nauczania, postępy uczniów są na bieżąco monitorowane i omawiane.

ODWOŁYWANIE/ ZMIANA TERMINU ZAJĘĆ: TEL. 600 679 640