fbpx
Menu Zamknij

Jak się przygotować do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego?

Każdy gimnazjalista, kończący szkołę ma obowiązek przystąpienia do egzaminu pisemnego z języka obcego. Kluczem do sukcesu może być przerobienie jak największej ilości egzaminów z ubiegłych lat. Z każdego przerobionego testu dobrze jest zrobić sobie notatkę z błędów, które popełniliśmy, aby przy następnym teście wyeliminować je.
Poniżej kilka wskazówek, które mogą Wam ułatwić wykonanie tego zadania.

 

 

ROZUMIENIE ZE  SŁUCHU

 1. Na podstawie obrazków spróbuj przewidzieć o czym będzie wypowiedź.
 2. Podczas pierwszego słuchania skup sie na zrozumieniu ogólnego sensu wypowiedzi.
 3. Wysłuchaj nagrania do końca, nie sugeruj się pierwszą informacją jaką usłyszysz. Zazwyczaj najważniejsza informacja podana jest na końcu wypowiedzi.
 4. W zadaniu na „dobieranie” informacje dotyczace danej osoby są podawane z informacjami o kolejnej osobie, należy na to zwrócić szczególną uwagę.
 5. W pytaniu typu: prawda-fałsz, należy bardzo dokładnie przetłumaczyć sobie zdania, wystarczy pominięcie jednego słowa, aby zaznaczyć błędną odpowiedź (np. w poleceniu słowo „always” nie jest synonimem słowa „often” z usłyszanej wypowiedzi).
 6. W zadaniu pytanie – odpowiedź najważniejsze jest wyłowienie słówka pytającego, nie musimy zrozumiec do końca pytania, żeby dopasować poprawną odpowiedź ( np. jesli usłyszymy pytanie zaczynające się od „when” szukamy odpowiedzi, w której jest podany czas wykonania czynności: dzień, miesiąc, data lub pora dnia).

ZNAJOMOŚĆ  FUNKCJI  JĘZYKOWYCH

 1. Zastanów się jaka byłaby twoja reakcja w języku polskim i spróbuj poszukać podobnej wypowiedzi.
 2. Staraj się zrozumieć dokładnie podane zdania, niektóre z nich mogą  róznić się tylko jednym wyrazem, który jest kluczowy dla wybrania właściwej reakcji.
 3. Zwróć uwagę do kogo masz się zwrócić w danej wypowiedzi i jakiego powinienieś użyć czasu, to też może Ci pomóc.

ROZUMIENIE  TEKSTU  CZYTANEGO

 1. W zadaniu na dobieraniu zdań do ogłoszeń najważniejsze jest uświadomienie sobie gdzie w rzeczywistości możemy spotkać takie ogłoszenia. Poszukaj w tekstach „słów – kluczy”, które pomogą Ci zrozumieć intencje autora, odbiorcę i miejsce.
 2. W zadaniu na dobieraniu osób do podanych propozycji postaraj sie bardzo dokładnie zrozumieć teksty. Pamiętaj, że bardzo często zawierają one informacje bardzo podobne, mogą róznić się tylko jednym szczegółem, który zaważy na tym jaką dobierzemy odpowiedź.
 3. Przy doborze streszczeń do tekstów postaraj się zrozumieć główną ich myśl i według tego wybierz odpowiedź.
 4. W zadaniu na dobieranie zdań do podanych tekstów zastanów się do kogo adresowana jest dana wypowiedź, możesz wykonać to zadanie na podstawie eliminacji odpowiedzi niepoprawnych.

 

 

ZNAJOMOŚĆ  ŚRODKÓW  JĘZYKOWYCH

 1. Postaraj się określić brakującą część zdania (rzeczownik, przymiotnik, czasownik), pozwoli Ci to na właściwy dobór słowa.
 2. Musisz pamiętać o zmianie formy danego wyrazu (np. zmiany czasu, zaimka, czy utworzeniu rzeczownika od czasownika itp.)
 3. W ostatnim zadaniu poziomu podstawowego przypomnij sobie jak dany wyraz łączy się z innym wyrazem lub jakiego potzrebuje przyimka.

Na poziomie rozszerzonym, podczas pisania maila najwięcej punktów zdobywasz w realizacji tzw. kropek czyli 3 informacji, które musisz zawrzeć w wypracowaniu. Aby otrzymać maksymalną ilość punktów za tę część trzeba każdą „kropkę” rozwinąć czyli napisać więcej niż jedno zdanie na ten temat. Zwróć uwagę w jakim czasie napisać wiadomość i konsekwentnie to realizować. Opanuj podstawowe zwroty czy całe zdania, które możesz zastosować w każdej wypowiedzi pisemnej, a które ułatwią Ci realizację zadania (np. zdanie rozpoczynające i kończące wypowiedź).