fbpx
Menu Zamknij

Czy predyspozycje językowe są kluczem do opanowania języka obcego?

Angielski krzeszowice

Predyspozycje językowe czyli szczególne uzdolnienia bądź talent do nauki języków obcych pełnią ważną rolę w ich przyswajaniu. Predyspozycje te to zespół kilku komponentów, które odpowiadają za poszczególne „podzdolności” lub inaczej sprawności językowe. Są osoby uzdolnione w zakresie rozumienia ze słuchu, inne mają ogromną łatwość w wypowiedziach ustnych, jeszcze inne, które posiadają talent gramatyczny oraz takie, które rozwiążą błyskawicznie każde zadanie na rozumienie tekstu czytanego. Rzadko zdarzają się ludzie, którzy są szczególnie uzdolnieni w każdym aspekcie językowym.

Jak dowodzą badania, talent do języków obcych jest czynnikiem najsilniej powiązanym z dobrymi osiągnięciami w testach biegłości językowej. Obserwując kilka osób zaczynających naukę języka w tym samym momencie, po kilku lekcjach z łatwością dostrzeżemy pojawiające się różnice między nimi, jeżeli chodzi o łatwość przyswajania języka obcego.
Czy zatem powinniśmy sądzić, że predyspozycje językowe stanowią w 80-90 procentach o sukcesie w opanowaniu języka obcego? Z pewnością nie, równie ważne są też inne czynniki.
Nauka angielskiego, hiszpańskiego czy chińskiego to przede wszystkim czynność intelektualna. Nasz mózg posiada wszystko czego potrzeba, aby nauczyć się nie tylko jednego języka, ale nawet kilku. Poziom i szybkość uczenia zależne są od naszej motywacji, pracowitości, systematyczności, czasu poświęconego na ćwiczenia, a także szkoły i dobrego nauczyciela języka obcego – potrafiącego przekazać wiedzę, zainspirować i pomóc uczniowi pokonać barierę komunikacyjną i uwierzyć we własne możliwości.

Trzeba podkreślić, że nauka języka obcego jest najszybsza i najskuteczniejsza w kraju, w którym ten język jest językiem rodzimym (total immersion – totalne lub całkowite zanurzenie czyli ciągła styczność z żywym językiem i native speakerami – rodzimymi użytkownikami języka i kulturą danego kraju). Mimo to, nawet w takiej sytuacji istnieją wśród uczących się zauważalne różnice w tempie opanowania języka i biegłości komunikacyjnej. Istnieją osoby, które nawet po kilku latach pobytu nie przyswoją w stopniu zadawalającym wszystkich sprawności językowych.
Aby poznać swój profil uzdolnień do nauki języków obcych można napisać Test TUNJO przeprowadzany w różnych ośrodkach edukacyjnych i szkołach językowych – w wersji dla młodzieży, dorosłych lub seniorów.