fbpx
Menu Zamknij

Warsztaty językowo-teatralne – EDUMOTIV KIDS ENGLISH THEATRE

Dla kogo:

Dzieci i młodzież w wieku  4 – 6 lat, 7 – 10 lat, 11 – 14 lat

Grupa: 6 – 10 osób

Co na zajęciach:

Poprzez liczne ekscytujące gry językowe, wcielanie się w role i zabawę w teatr dzieci praktykują dobrą komunikację, empatię wobec siebie i rówieśników, a także krytyczne myślenie i podejmowanie decyzji. Używając bardziej świadomie swego ciała i głosu, wyrażają siebie nie tylko poprzez język, ale emocje, ruch, gest i mimikę. W grupach językowych praktykujących dramę, interakcja przebiega na wielu poziomach, uczestnicy dostają dodatkowe narzędzia do porozumiewania się, a dzięki temu pokonane zostają bariery psychologiczne i kulturowe zakłócające wzajemną komunikację i powodujące lęk przed mówieniem. Drama zapewnia całościowe podejście do osoby ludzkiej, pomaga dziecku otworzyć się i wyzwolić jego potencjał.

Jakie korzyści dla dzieci:

  • szybsza, bardziej efektywna i naturalna nauka języka angielskiego
  • lepsza sprawność językowa,  a w szczególności poprawa płynności mówienia, 
  • wzbogacenie zasobu słownictwa czynnego poprzez używanie go w konkretnych i zapadających w pamięć sytuacjach 
  • ćwiczenie poprawnej wymowy, dykcji, rytmu, intonacji wypowiedzi
  • rozwój inteligencji lingwistycznej i interpersonalnej
  • poczucie własnej wartości i pewności siebie, wzrost motywacji do nauki języka
  • budowanie zaufania, komunikacji i współdziałania w grupie

Kiedy i gdzie:

Sobota, raz w miesiącu w Centrum EduMotiv lub w placówkach szkolnych (do ustalenia na życzenie klienta)

Czas trwania zajęć:

90 minut

Cena: 

65 złotych 

Szczegółowy CENNIK WARSZTATÓW DLA DZIECI