fbpx
Menu Zamknij

Kids English Theatre

Co na zajęciach:

Lektorzy EduMotiv ukończyli kurs English Through Drama prowadzony przez angielską edukatorkę i aktorkę Mirandę Flynn Legge w ramach jej Teacher Training Academy. Więcej info na naszym blogu: http://edumotiv.pl/blog/drama-jako-swietny-sposob-na-harmonijny-rozwoj-dziecka/

Poprzez liczne ekscytujące gry językowe, wcielanie się w role i zabawę w teatr dzieci praktykują dobrą komunikację, empatię wobec siebie i rówieśników, a także krytyczne myślenie i podejmowanie decyzji. Używając bardziej świadomie swego ciała i głosu, wyrażają siebie nie tylko poprzez język, ale emocje, ruch, gest i mimikę. W grupach językowych praktykujących dramę, interakcja przebiega na wielu poziomach, uczestnicy dostają dodatkowe narzędzia do porozumiewania się, a dzięki temu pokonane zostają bariery psychologiczne i kulturowe zakłócające wzajemną komunikację i powodujące lęk przed mówieniem. Drama zapewnia całościowe podejście do osoby ludzkiej, pomaga dziecku otworzyć się i wyzwolić jego potencjał.

Jakie korzyści dla dzieci:

  • szybsza, bardziej efektywna i naturalna nauka języka angielskiego
  • lepsza sprawność językowa,  a w szczególności poprawa płynności mówienia, 
  • wzbogacenie zasobu słownictwa czynnego poprzez używanie go w konkretnych i zapadających w pamięć sytuacjach 
  • ćwiczenie poprawnej wymowy, dykcji, rytmu, intonacji wypowiedzi
  • rozwój inteligencji lingwistycznej i interpersonalnej
  • poczucie własnej wartości i pewności siebie, wzrost motywacji do nauki języka
  • budowanie zaufania, komunikacji i współdziałania w grupie

Zajęcia mają charakter warsztatowy i  odbywają się w soboty przed południem lub w innym ustalonym terminie. Przeznaczone są dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Głównym celem jest  rozwijanie  różnych  typów  inteligencji dziecięcej:  językowej, ruchowej, przestrzennej, muzycznej, interpersonalnej (współdziałanie w zespole) oraz intrapersonalnej poprzez integrację  sztuki (plastyki, muzyki, literatury, dramy) z zajęciami językowymi. Wszystkie działania służą bardziej naturalnemu i skutecznemu nabywaniu umiejętności komunikowania się w języku angielskim.

 

Szczegółowy CENNIK ZAJĘĆ – JĘZYK ANGIELSKI