Edumotiv Język Polski – matura

Przeznaczony dla uczniów klas maturalnych. Na zajęciach pogłębisz i udoskonalisz trzy sprawności językowe, wchodzące w zakres matury: rozumienie tekstu czytanego: rozumienie słów, związków frazeologicznych i…

Szczegóły