fbpx
Menu Zamknij

Zajęcia artystyczne jako fundament prawidłowego rozwoju dziecka

Każdy z nas w swoim życiu spotkał się z określeniem zajęcia artystyczne, a nawet poznał ich składowe w praktyce głównie podczas nauki w szkole podstawowej,  gimnazjum, czy liceum lub technikum. Opinie na temat przydatności przedmiotów artystycznych są podzielone. Jedni uważają, iż są one niepotrzebne, zaś drudzy wręcz przeciwnie.

Jaki zatem wpływ i znaczenie mają szeroko rozumiane zajęcia artystyczne na prawidłowy rozwój dziecka?

Zajęcia artystyczne, jak sama nazwa wskazuje, związane są z dziedziną sztuki, jednakże pod powyższym pojęciem kryje się wiele różnych dyscyplin, takich jak: muzyka, plastyka, teatr, kultura. Wszystkie te przedmioty od pokoleń są uwzględniane w edukacji każdego dziecka. Dzieje się tak nie bez powodu. Każda z tych dziedzin ma różnorakie zastosowanie – począwszy od szkolnictwa, dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, hobby, aż po bardzo istotne działania terapeutyczne odgrywające olbrzymią rolę wspomagającą prawidłowy rozwój dziecka, w związku z czym powinny być one uwzględniane w programach nauczania w szkołach oraz podczas przeprowadzania zajęć terapeutycznych.

Sztuka w edukacji szkolnej i wczesnoszkolnej jest niezwykle ważna, dlatego też już w przedszkolu dzieci uczęszczają na zajęcia rytmiki, tańca, a także są przygotowywane do występów na scenie, nie tylko tanecznych, ale również aktorskich. Zajęcia rytmiczne na wczesnym etapie edukacji są kluczem do świata muzyki i kultury, które w późniejszych latach znacząco wpłyną na prawidłowe kontakty interpersonalne warunkujące asymilację w społeczeństwie.

Zajęcia muzyczno-ruchowe rozwijają u dzieci: prawidłową intonację głosu, poczucie rytmu, plastyczność i estetykę ruchu, koordynację wzrokowo-ruchową, ćwiczą pamięć,koncentrację, podzielność uwagi, szybkie reagowanie na zmiany zachodzące w muzyce, kreatywność, a także uczą współpracy z rówieśnikami oraz prowadzącymi. Ponadto dzieci uczące się w szkole poznają najważniejsze informację z zakresu historii muzyki, jak również jej teorii.

Plastyka i technika rozwijają u dzieci zmysł estetyki i wyobraźni przestrzennej, sprawność manualną, kreatywność, a także przekazują podstawową wiedzę z zakresu historii sztuki. Teatr oraz wiedza o kulturze przygotowują dzieci do szeroko rozumianego życia kulturalnego.

Pozytywny wpływ zajęć artystycznych na rozwój psychiczny, fizyczny, motoryczny i społeczny potwierdza ich zastosowanie w formie terapii skierowanej do osób zarówno zdrowych, jak i chorych. Tego rodzaju zajęcia są niezwykle korzystne w pracy z osobami posiadającymi różnego rodzaju zaburzenia i choroby.

W szkołach w USA, gdzie program nauczania wzbogacono znacznie w  zajęcia artystyczne, a więc plastykę, grę na instrumencie, śpiew, dramę, uczniowie zaczęli osiągać lepsze wyniki w innych przedmiotach, a skala problemów wychowawczych o wiele się zmniejszyła i  były one skuteczniej rozwiązywane.

Dzięki muzyce, czy plastyce każdy może wyrazić swoje uczucia, co poprawia komunikację interpersonalną, umiejętność pracy w grupach oraz stan fizyczny, psychiczny i społeczny. Należy podkreślić, iż sztuka nie tylko ma lecznicze działanie dla osób z zaburzeniami, ale również poprawia samopoczucie każdego z nas. Jest ona formą relaksu i odskoczni od codziennego szybkiego tempa życia.