fbpx
Menu Zamknij

Metoda bezpośrednia w nauce języka obcego

Dzięki metodzie bezpośredniej bardzo szybko można nauczyć się mówienia w obcym języku. Jednak – jak każda metoda nauczania, tak i tak posiada pewne wady. Na czym polega metoda bezpośrednia i czy dla każdego jest odpowiednia?

Czym charakteryzuje się metoda bezpośrednia w nauce języka obcego?

Metoda ta ma na celu naukę języka obcego, bez wprowadzania języka ojczystego w czasie jego przyswajania. Jest określana również jako metoda konwersacyjna. Jest to imitacja sposobu, w jaki dziecko uczy się swojego rodzimego języka. Najważniejszym celem nauki jest umiejętność rozmawiania w języku obcym.

Typowe techniki używane podczas lekcji to:

  • krótkie dialogi,
  • powtarzanie fraz z zastępowaniem jednego czy dwóch słów nowymi,
  • łańcuchy pytań i odpowiedzi,
  • uzupełnianie dialogów poznanymi słowami,
  • przekształcanie zdań.

Nauczyciel nie tłumaczy nowych słów i zdań wykorzystując język ojczysty, ale posługuje się gestami, obrazkami, mimiką. Nowopoznane słowa i zwroty uczniowie wykorzystują następnie w rozmowie między sobą.

Największy nacisk kładzie się na bardzo poprawna wymowę, słownictwo i swobodę wypowiedzi. Gramatyka odgrywa tu marginalną rolę. Uczniowie są naprowadzani przez nauczyciela, aby poprawić swoje błędy, które popełnili w czasie wypowiedzi. W rozmowach poruszane są tematy związane najczęściej z codziennym życiem, realnymi sytuacjami.

Dla kogo metoda bezpośrednia jest odpowiednia?

Metoda ta jest polecana w nauczaniu dzieci oraz osobom, które w krótkim czasie chcą nauczyć się komunikowania w obcym języku w zakresie podstawowym. Jest to również dobry sposób dla osób, które mimo posiadanej wiedzy z zakresu języka obcego, mają obawy w komunikowaniu się.

Jak każda metoda, ta również nie jest idealnym rozwiązaniem w nauce języka obcego. Osoba uczona tą metodą w stosunkowo krótkim czasie zaczyna mówić w języku obcym i nie czuje oporów w wypowiedziach ustnych, mimo że zdaje sobie sprawę z popełnianych błędów. Uczeń zaczyna szybciej myśleć w danym języku niż osoba ucząca się w sposób tradycyjny.

Nie jest to jednak dobry sposób dla osób, które przystępują do wszelkiego rodzaju egzaminów, gdzie wymagana jest szeroka wiedza z zakresu gramatyki oraz wymagana poprawność językowa w wypowiedziach pisemnych. Osoby korzystające z innych metod są w stanie szybciej opanować język na wyższym poziomie w porównaniu z osobami uczonymi metodą bezpośrednią.

Dlatego też nadal najlepszym sposobem w nauce języka obcego pozostaje korzystanie z różnych metod, w różnym zakresie, w zależności od predyspozycji osoby uczącej się i celu opanowania języka.