fbpx
Menu Zamknij

Jak zaangażować uczniów w proces zdobywania wiedzy?

 „Powiedz mi, to zapomnę.  Naucz mnie, to może zapamiętam. Zaangażuj mnie, to się nauczę.” Benjamin Franklin

 

Badania wykazują, że najbardziej efektywnym sposobem uczenia się jest wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce. Dlatego też w procesie dydaktycznym powinno się przeznaczyć jak najwięcej czasu na działanie uczniów, doświadczenia, aktywności angażujące różne zmysły, zastosowanie teorii w konkretnych zadaniach, najlepiej powiązanych z przykładami zaczerpniętymi z życia.

Maria Montessori, prekursorka nowoczesnej pedagogiki, postulowała, by dać każdemu dziecku  możliwość naturalnego rozwoju, aby mogło jak najlepiej wykorzystać drzemiący w nim potencjał.

Rolą nauczyciela jest zastanowić się, czy i w jaki sposób uczeń przetworzył dostarczone mu przez niego informacje. Trzeba pamiętać, że dopiero na trzecim poziomie przetwarzania dochodzi do aktywizacji i reorganizacji posiadanej wiedzy.

Mamy różne możliwości, aby uaktywnić uczniów i pozwolić im działać.

 

Jedną z metod może być „odwrócenie ról”. Uczniowie uczą swoich rówieśników. Mają za zadanie przygotować lekcję i wcielić się w rolę nauczyciela. Aby tego dokonać, muszą zdobyć wiedzę, wyselekcjonować najbardziej istotne elementy oraz zastanowić się, jak przekazać je rówieśnikom  w formie prostej i zrozumiałej. Dzięki temu uczniowie uczą się, jak jasno formułować i przekazywać informacje, jak dobrze zaplanować działania oraz jak zapanować nad stresem przed publicznym wystąpieniem. Taka metoda uczy kreatywności, współpracy, krytycznego myślenia i komunikacji.

 

Można korzystać również z tzw. „odwróconego nauczania”. Rozpoczynamy od końca czyli od zadania domowego. Uczniowie są zobowiązani, aby przed rozpoczęciem omawiania tematu kolejnej lekcji wykonać wstępny research w domu, przygotować materiały czy ćwiczenia do lekcji.  Mogą to zadanie wykonywać indywidualnie lub w grupach. Dzięki takim działaniom dzieci są w stanie o wiele bardziej zaangażować się podczas lekcji, a nawet wchodzić w rolę nauczyciela.

 

Kolejną sprawdzoną metodą jest metoda projektu. Dzięki niej uczniowie zdobywają umiejętność planowania zadań, samodzielności w podejmowaniu decyzji, współpracy, dostosowania technik pracy do poszczególnych zadań. Jest to metoda trudna, długofalowa, ale bardzo skuteczna, jeśli weźmiemy pod uwagę kooperację oraz przyswojenie wiedzy i wykorzystanie jej w praktyce.

 

Jak jeszcze zaktywizować uczniów i dać im więcej radości ze zdobywania wiedzy?

Uczniowie mogą również przekształcać zadania proponowane przez nauczyciela podczas lekcji lub postulować  ich wycofanie, redagować i ilustrować swoje notatki z lekcji, układać i sprawdzać testy, przygotowywać „ściągi” przed sprawdzianem oraz tworzyć definicje do podanych słów, wymyślać mnemotechniczne triki na skuteczne zapamiętywanie wiadomości.

 

Nowoczesna edukacja wymaga od nauczyciela  przekazania  części procesu dydaktycznego w ręce uczniów. Nauczyciel powinien rezygnować z roli mistrza i eksperta, a przyjąć rolę towarzysza, inspiratora i przewodnika w wędrówce uczniów w poszukiwaniu i przyswajaniu wiedzy.