fbpx
Menu Zamknij

Jak pracować z dzieckiem mającym trudności w koncentracji?

Obecnie mamy do czynienia ze stale wzrastająca liczbą dzieci nadpobudliwych, mających często problemy z koncentracją. Praca z takimi dziećmi jest bardzo trudna, ponieważ mimo ogromnego wysiłku włożonego przez nauczyciela w ich nauczanie, efekty bardzo często są mierne. Pracy też nie ułatwiają warunki w szkole, praca w dużych oddziałach klasowych, bez podziału na grupy, a nawet jesli taki podział istnieje to i tak liczba uczniów jest na tyle duża, że nauczyciel nie jest w stanie skoncentrować się przez dłuższy czas tylko na dzieciach z takimi deficytami.

Kiedy należy zacząć podejrzewać, że dziecko może mieć tego rodzaju deficyty?

Oto lista  charakterystycznych zachowań takiej osoby:

 • Nie jest w stanie przez dłuższą chwilę utrzymać uwagi na szczegółach.
 • Bardzo łatwo się rozprasza na skutek bodźców zewnętrznych.
 • Popełnia liczne błędy wynikające z nieuwagi.
 • Nie akceptuje czynności wymagających wysiłku umysłowego.
 • Ma problem z organizacją miejsca pracy.
 • Często gubi rzeczy, nie potrafi ich znaleźć.
 • Ma problemy z dokończeniem wypowiedzi.
 • Reakcje są gwałtowne, nieprzewidywalne.
 • Wtrąca się do rozmowy, odpowiada przed końcem zadawanego pytania.
 • Nie potrafi usiedzieć w jednym miejscu, cały czas jest w ruchu, opuszcza ławkę, chodzi po klasie, wymachuje rękami i nogami siedząc na krześle.

Co może pomóc w pracy z dzieckiem nadpobudliwym z deficytem koncentracji uwagi?

Poniższych zasad powinni przestrzegać zarówno nauczyciele jaki i rodzice.

 • Należy wyeliminować z sali lekcyjnej (ewentualnie pomieszczenia, w którym dziecko się uczy) zbędne dekoracje oraz przedmioty, które mogą rozpraszać jego uwagę.
 • Wprowadzić proste, jasne zasady i konsekwentnie ich przestrzegać.
 • Wydawać proste, krótkie polecenia.
 • Posadzić ucznia blisko biurka nauczyciela lub w ostatniej ławce, a jeśli nie ma możliwości, żeby siedział sam, powinien siedzieć z bardzo spokojną osobą.
 • Podzielić pracę ucznia na małe odcinki, często stosować przerwy np. gry dydaktyczne.
 • Nie zadawać pytań, które mogą go zaskoczyć.
 • Wykorzystać energię ucznia do wykonania małych prac podczas lekcji.
 • Motywować do ukończenia rozpoczętego zadania, nie stawiać odległych celów.
 • Chwalić za najdrobniejszą dobrze wykonaną pracę.
 • Umówić się na konkretny sygnał skupiajacy jego uwagę.
 • Rozwiązywać wszystkie problemy na bieżąco, ale po wygaśnięciu emocji.
 • Wprowadzić atmosferę zrozumienia i życzliwości, zaakceptować dziecko takim, jakie jest.

 

Oczywiście każdy nauczyciel i rodzic zdaje sobie sprawę, że niełatwo  jest wprowadzić w życie te zasady. Trzeba jednak zdać sobie sprawę, że mogą one pomóc i ułatwić nauczanie dzieci z deficytami, a dzieciom ułatwić proces dydaktyczny i codzienne szkolne życie.