fbpx
Menu Zamknij

Jak i dlaczego edukować dzieci poprzez sztukę?

Program nauczania w szkole polskiej z roku na rok coraz bardziej skupia się na edukacji ogólnej np. techniczno-informatycznej, matematycznej czy językowej, coraz mniej miejsca pozostawiając na edukację artystyczną dzieci. Zajęcia plastyczne i muzyczne są dostępne w coraz mniejszym wymiarze godzin w szkole podstawowej, a znikają zupełnie z grafiku ucznia szkoły średniej. Dzieje się to z pewnością z ogromną szkodą dla wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dzieci i młodzieży.

Obcowanie ze sztuką, tworzenie własnych prac plastycznych, nauka gry choćby na prostym instrumencie, śpiewanie w grupie, występowanie w szkolnym teatrzykumają działanie terapeutyczne, ale też doskonale pobudzają obie półkule mózgowe, pozytywnie wpływają na inteligencję, kreatywność, uważność, komunikatywność, empatię, a więc rozwijają kompetencje miękkie niezbędne młodemu człowiekowi w przyszłości.

Dlatego też w ofercie zajęć EduMotiv w roku szkolnym 2021/22 postanowiliśmy umieścić zajęcia warsztatowe – muzyczne oraz plastyczne, a także naukę gry na instrumencie (keyboard/pianino).

Warsztaty artystyczne – Od Bacha do VanGogha – muzyczna podróż po świecie sztuk pięknych – taki tytuł noszą nowe sobotnie warsztaty dla dzieci.

O czym śpiewają obrazy?
Co malują dźwięki?
Jakie historie skrywają budynki?

Czy więcej we Wiośnie jest wiosny, czy u Picassa kwadratów?

Takie pytania zostaną postawione podczas zajęć, aby zaintrygować dzieci i zainspirować je do aktywnego udziału w zajęciach.

Celem zajęć jest inspiracja uczestników do poszukiwania powiązań między poszczególnymi gałęziami sztuki – muzyką, plastyką, tańcem, literaturą, teatrem, architekturą – i postrzegania ich jako całość.

Co będziemy robić?

  • Szukać tego, co wspólne dla dźwięków, kolorów i słów.
  • Oswajać się ze sztuką –w końcu otacza nas tak, jak przyroda, technologia, internet i inni ludzie.
  • Słuchać, oglądać, dotykać, rozmawiać, tworzyć. Na każdych zajęciach zajmiemy się wybranym tematem, który poznamy poprzez dzieła różnych twórców i różne dziedziny sztuki. W ten sposób nauczymy się interpretować, szukać podobieństw i różnic, wyciągać wnioski i podejmować własne działania artystyczne.

Co wyniesiemy z zajęć?

  • Znajomość najważniejszych motywów i dzieł sztuki oraz swobodę ich interpretacji
  • Uważność na różne przejawy piękna oraz wrażliwość na odmienne sposoby odbierania i postrzegania świata
  • Otwartość na wspólne przeżywanie sztuki i kreowanie artystycznych przeżyć
  • Inspirację i radość z obcowania ze sztuką w życiu codziennym.

Kiedy, gdzie i jak długo ?

Raz na tydzień lub dwa tygodnie, w EduMotiv, przez 60 lub 90 minut – wymiar zajęć zostanie dostosowany do grupy.

Wiek uczestników: różne grupy wiekowe od 5 do 14 lat.

Zapraszamy!