Ta strona używa plików cookies w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie ze strony oznacza wyrażenie zgody na ich stosowanie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close

Korepetycje języka polski szkoła średnia Centrum Edumotiv Zabierzów

Język polski szkoła średnia

Edumotiv Język Polski – matura

Przeznaczony dla uczniów klas maturalnych.
Na zajęciach pogłębisz i udoskonalisz trzy sprawności językowe, wchodzące w zakres matury:

 1. rozumienie tekstu czytanego:
  • rozumienie słów, związków frazeologicznych i zdań
  • odczytywanie znaczeń dosłownych i metaforycznych, znaczeń słów z kontekstu
  • odróżnianie informacji od opinii
  • znajdowanie słów kluczy
  • rozumienie myśli zawartej w akapicie lub części tekstu
  • wyszukiwanie informacji
  • selekcjonowanie informacji
  • hierarchizowanie, porównywanie, dostrzeganie analogii i przeciwieństw
  • rozumienie głównej myśli tekstu, czyli rozumienie tekstu jako całości oraz umiejętność wnioskowania
  • określenie poziomu struktury – kompozycja tekstu, rozumienie ciągu przyczynowo – skutkowego ( to jest wskazanie tezy, hipotezy, argumentów, kontrargumentów, przykładów, wniosków, zależności między zdaniami, akapitami, częściami tekstu), wykrywanie w tekście elementów wskazujących na tok myślenia autora
  • poziom konstrukcji czyli geneza tekstu, rozpoznanie nadawcy, dostrzeganie intencji nadawcy, rozpoznanie adresata i sposobu oddziaływania na niego, dostrzeganie cech stylistycznych tekstu i rozumienie funkcjonalności środków językowych
 2. umiejętność pisania własnego tekstu:
  Pisanie dłuższych form wypowiedzi takich jak:

  • wypracowanie
  • esej
  • reportaż
  • sprawozdanie
  • rozprawka
  • charakterystyka
  • analiza i interpretacja poezji
  • ćwiczenia ortograficzne, interpunkcyjne, stylistyczne
 3. wypowiedź ustna
  • tworzenie motywów literackich
  • analiza nie tylko tekstów literackich ale i tekstów kultury: filmów, obrazów, rzeźb
  • kształcenie poprawnej stylistycznie wypowiedzi ustnej
  • wyrażanie własnej opinii