Zajęcia uzupełniające i wzbogacające ofertę edukacyjną dla uczniów szkół podstawowych i średnich – grupowe oraz indywidualne: