Matematyka wczesnoszkolna

Literacka matematyka dla przedszkolaków – program autorski

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku przedszkolnym. Celem zajęć jest rozbudzenie zainteresowania matematyką, rozwijanie wrażliwości językowej i logicznego myślenia. W trakcie dobrej i ukierunkowanej zabawy dzieci nabywają podstawowe umiejętności matematyczne.
Na zajęciach dzieci:

a wszystko dzięki wykorzystaniu autorskich wierszyków, rymowanek, zabaw i gier.
Kurs realizowany jest w małych grupach od 2 do 5 dzieci. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu po 30 minut.

Literacka matematyka dla dzieci klas I – III – program autorski

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci z klas I – III szkoły podstawowej. Celem zajęć jest rozbudzenie zainteresowania matematyką, rozwijanie kompetencji matematycznych zgodnie z podstawą programową jak również rozwijanie wrażliwości językowej. Dzieci wezmą udział w inspirujących zabawach, scenkach naśladujących sytuacje z życia wzięte, poznając przez to praktyczne zastosowanie wiedzy matematycznej.
Na zajęciach dzieci:

Kurs realizowany jest w grupach 2 do 6 – osobowych 1 raz w tygodniu po 45 minut.