Matematyka szkoła podstawowa

Edumotiv Matematyka – kurs przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty

Przeznaczony jest dla uczniów klas siódmych zdających egzamin z matematyki. Materiał kursu obejmuje zagadnienia wymagane przez CKE.
Na kursie:

Kurs realizowany jest:

Edumotiv Matematyka – warsztaty dla zainteresowanych matematyką

Przeznaczony jest dla uczniów szkoły podstawowej. Warsztaty mają charakter cykli poświęconym rozwijaniu różnych zdolności uczniów za pomocą świadomej zabawy i doświadczeń.
Na kursie:

Edumotiv Matematyka – kurs przygotowujący do konkursów matematycznych

Przeznaczony jest dla uczniów klas szkoły podstawowej. Materiał kursu obejmuje zagadnienia wymagane przez Małopolskiego Konkursu Matematycznego lub innych konkursów matematycznych.
Na kursie:

Kurs realizowany jest:

Edumotiv Matematyka – korepetycje

Przeznaczony jest dla uczniów klas 4 – 8 szkoły podstawowej. Materiał kursu dostosowany jest do potrzeb uczniów.
Na kursie:

Kurs realizowany jest: