Język polski szkoła podstawowa

Edumotiv Jezyk Polski – egzamin ósmoklasisty

Przeznaczony dla uczniów klas siódmych szkoły podstawowej.
Na zajęciach:

Kurs realizowany jest:

Edumotiv Język polski – warsztaty dziennikarskie

Warsztaty dziennikarskie
Przeznaczone dla uczniów szkoły podstawowej, w dwóch podgrupach: klasy IV –V oraz VI-VIII.
Na warsztatach:

Edumotiv Język polski – warsztaty literackie oparte na metodzie storyline

Przeznaczony jest dla 3-5 klas szkoły podstawowej. Warsztaty będą oparte na twórczym działaniu z uwzględnieniem społecznych i interpersonalnych umiejętności (tematy warsztatów uzgadniane z zamawiającym i uwzględniające potrzeby grupy uczniowskiej: np. hałas, strach, współpraca, radzenie sobie z nieprzyjemnymi zachowaniami rówieśników itp.).
Na warsztatach będziemy: