Regulamin

  • Zajęcia odbywają się w systemie grupowym lub indywidualnym.
  • Grupa może liczyć od 2 do 10 słuchaczy.
  • Opłata za zajęcia indywidualne jak i grupowe pobierana jest do 5 dnia każdego miesiąca po przeliczeniu ilości lekcji, jaka przypada na dany miesiąc. Opłatę można uiszczać gotówką bądź przelewem na konto bankowe firmy (numer konta – 97 1050 1445 1000 0092 4304 7595).
  • W przypadku nieodwołania indywidualnej lekcji na 4 godziny przed jej rozpoczęciem, klient jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za tę lekcję.
  • Jeżeli lekcja indywidualna odbywa się we wczesnych godzinach porannych (między 8 a 10), wówczas obowiązuje termin odwołania na 2 godziny przed rozpoczęciem zajęć.
  • W przypadku nieobecności nauczyciela organizowane jest zastępstwo. W razie braku takiej możliwości istnieje możliwość odrobienia zajęć w innym terminie lub rozliczenie lekcji w następnym miesiącu.
  • Słuchacze otrzymują indywidualne karty magnetyczne do otwierania drzwi wejściowych, które przynoszą na zajęcia.
  • W przypadku zagubienia karty prosimy o niezwłoczne zgłoszenie tego faktu telefonicznie lub osobiście w celu jej zablokowania.
  • Uczniowie mogą korzystać z biblioteki oraz audioteki Centrum.
  • Uczniowie pracują pod kierunkiem nauczycieli według zindywidualizowanego programu i planu nauczania. Postępy uczniów są na bieżąco monitorowane.