Ta strona używa plików cookies w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie ze strony oznacza wyrażenie zgody na ich stosowanie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close

Regulamin - Centrum Edumotiv korepetycje, kursy językowe Zabierzów

Regulamin

 1. Zajęcia odbywają się w systemie grupowym lub indywidualnym
 2. Grupa może liczyć od 2 do maksymalnie 6 słuchaczy.
 3. Opłata za zajęcia indywidualne pobierana jest w systemie miesięcznym do 10 dnia każdego miesiąca po przeliczeniu ilości zajęć przypadających na dany miesiąc. Istnieje możliwość wniesienia opłaty za cały semestr po indywidualnym ustaleniu warunków.
 4. Za zajęcia grupowe obowiązuje opłata za cały I semestr lub za I i II semestr (do wyboru). Opłata za I semestr/rok powinna być uiszczona do 1 października 2018. Opłata za II semestr powinna być uiszczona do 1 lutego 2019.
 5. Opłatę można uiszczać gotówką bądź przelewem na konto bankowe firmy .

 Numer konta: 97 1050 1445 1000 0092 4304 7595

 

 1. W przypadku nieodwołania indywidualnej lekcji w dniu ją poprzedzającym  klient jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za tę lekcję. Klient może raz w semestrze odwołać lekcję indywidualną w tym samym dniu, w którym odbywa się lekcja.
 2. Istnieje możliwość odrobienia lekcji indywidualnej w innym terminie dogodnym dla ucznia jak i nauczyciela.
 3. W przypadku nieobecności nauczyciela organizowane jest zastępstwo.  W razie braku takiej możliwości opłata za lekcję zostaje zwrócona.
 4. W przypadku nieobecności ucznia na zajęciach grupowych opłata nie zostaje zwrócona.
 5. Centrum nie bierze odpowiedzialności za przybycie jak i powrót uczniów niepełnoletnich na zajęcia. Pełną odpowiedzialność za dotarcie do Centrum  jaki i drogę powrotną z Centrum ponoszą rodzice i opiekunowie prawni.
 6. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mienia Centrum lub mienia innych uczestników kursu rodzice lub prawni opiekunowie nipełnoletniego uczestnika kursu ponoszą odpowiedzialność finansową za wyrządzone szkody.
 7. Uczniowie otrzymują  indywidualne karty magnetyczne do otwierania drzwi wejściowych, które przynoszą na zajęcia .
 8. W przypadku zagubienia karty prosimy o niezwłoczne zgłoszenie tego faktu telefonicznie lub osobiście  w celu jej zablokowania. Karty powinny zostać zwrócone po zakończeniu roku szkolnego bądź semestru.
 9. Uczniowie mogą korzystać z biblioteki Centrum.
 10. Uczniowie pracują pod kierunkiem nauczycieli według zindywidualizowanego programu i planu nauczania.
 11. Postępy uczniów są na bieżąco monitorowane i omawiane.