Ta strona używa plików cookies w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie ze strony oznacza wyrażenie zgody na ich stosowanie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close

Regulamin - Centrum Edumotiv korepetycje, kursy językowe Zabierzów

Regulamin Centrum Edukacji Edumotiv

 1. Zajęcia odbywają się w systemie indywidualnym lub grupowym, a grupa może liczyć od 2 do maksymalnie 8 osób.
 2. Za zajęcia grupowe obowiązuje opłata za cały semestr (ewentualniew dwóch ratach).
  Opłata za zajęcia (całościowa lub ratalna) powinna być uiszczona do 7 dni po podpisaniuumowy. Wpłata kolejnej raty obowiązuje w/g terminu określonego w w umowie. Opłata nie podlega zwrotowi.
 3. Opłata za zajęcia indywidualne pobierana jestz góry w systemie semestralnym (ewentualnie za co najmniej 8 lekcji) i nie podlega zwrotowi.
 4. Opłatę za kurs należy uiszczać wyłącznie przelewem na konto bankowe firmy. W tytule należy wpisać imię i nazwisko kursanta, rodzaj i termin kursu, ewentualnie numer raty.

Numer konta: 97 1050 1445 1000 0092 4304 7595

 1. Niemożność uczestnictwa w lekcjiindywidualnej musi być zgłoszona przynajmniej w dniu poprzedzającym zajęcia. Klient może tylko raz w semestrze odwołać lekcję w tym samych dniu, w którym odbywają się zajęcia – przynajmniej 2 godziny przed ich rozpoczęciem. W razie nieprzestrzegania wyżej opisanych zasad opłata za lekcję indywidualną zostanie naliczona.
 2. Lekcje indywidualne należy odrobićpo ustaleniu terminu dogodnego dla wszystkich stron z nauczycielem prowadzącym oraz recepcją Edumotiv.W przypadku dłuższej choroby bądź dłuższego wyjazdu prosimy o powiadomienie recepcji  z możliwie jak największym wyprzedzeniem o niemożności uczestnictwa w zajęciach.
 3. W niektórych uzasadnionych przypadkach istnieje możliwośćprzeniesieniazajęć grupowych na inny termin dogodny dla większości grupy jak i nauczyciela. Zmianę terminu należy zgłosić przynajmniej dzień wcześniej recepcji Edumotiv.
 4. W przypadku nieobecności ucznia na zajęciach grupowych opłata nie zostaje zwrócona. Istnieje możliwość odrobienia zajęć w innej grupie realizującej ten sam zakres tematyczny oraz odpowiadającej poziomem.
 5. Ilość zajęć określona w umowie powinna odbyć się w czasie określonym w umowie. Jedynie w przypadku dłuższej choroby klienta lub innych poważnych zdarzeń losowych jak również z powodów leżących po stronie Centrum Edumotiv (dłuższa nieobecność nauczyciela) termin odbycia zajęć określony w umowie może ulec wydłużeniu.
 6. W przypadku nieobecności nauczyciela organizowane jest zastępstwo.  W razie braku takiej możliwości lekcja będzie odrobiona w możliwie najbliższym dogodnym dla wszystkich terminie lub opłata za lekcję zostaje zwrócona.
 7. Nauczyciele jak i recepcja Centrum nie biorą odpowiedzialności za niepełnoletnich uczniów po zakończeniu zajęć. Za przybycie do lokalu Centrum  jak i drogę powrotną po zakończonych zajęciach  odpowiedzialność  ponoszą rodzice i opiekunowie prawni.
 8. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mienia Centrum lub mienia innych uczestników kursu rodzice lub prawni opiekunowie niepełnoletniego uczestnika kursu ponoszą odpowiedzialność finansową za wyrządzone szkody.
 9. Uczniowie mogą korzystać z biblioteki Centrum. Każde wypożyczenie powinno być zgłoszone i odnotowane w recepcji Centrum.
 10. Uczniowie pracują pod kierunkiem nauczycieli według zindywidualizowanego programu i planu nauczania, postępy uczniów są na bieżąco monitorowane i omawiane.

 

ODWOŁYWANIE/ ZMIANA TERMINU ZAJĘĆ: TEL. 600 679 640