Warsztaty z przedmiotów przyrodniczych i matematyki

MATEMATYKA

MATEMATYCZNE FASCYNACJE – WARSZTATY DLA ODÓB PRAGNĄCYCH ROZWIJAĆ SWE UZDOLNIENIA I ZAINTERESOWANIA MATEMATYKĄ

Warsztat przeznaczony jest dla uczniów szkoły podstawowej klas IV –VI oraz VII – VIII. Warsztaty mają charakter cykli poświęconym rozwijaniu różnych zdolności i umiejętności uczniów za pomocą świadomej zabawy oraz inspirujących doświadczeń. Zajęcia odbywają się 4 razy lub 2 razy na miesiąc – do wyboru zainteresowanych.

Na kursie:

PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE

EUREKA – WARSZTATY DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ ŁĄCZĄCE ELEMENTY FIZYKI, CHEMII I BIOLOGII

Warsztat przeznaczony jest dla uczniów klas IV –VI oraz VII-VIII szkoły podstawowej. Prowadzony jest w małych grupach (4 – 6 osobowych) i ma formę fascynujących zajęć opartych na metodzie odkrywania i eksperymentowania. Zajęcia odbywają się 4 razy lub 2 razy na miesiąc – do wyboru zainteresowanych.

Przyłącz się do nas, jeżeli: .