Przedmioty przyrodnicze

Fizyka dla uczniów VII klasy szkoły podstawowej oraz gimnazjów

Zajęcia przeznaczone jest dla uczniów klasy VII szkoły podstawowej oraz uczniów gimnazjum. Prowadzone w małych grupach (2 – 6 osobowych).

EUREKA – Warsztaty dla uczniów szkoły podstawowej łączące elementy fizyki, chemii, biologii

Kurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV –VI oraz VII-VIII szkoły podstawowej. Prowadzony jest w małych grupach (4 – 8 osobowych) i ma formę fascynujących warsztatów opartych na metodzie odkrywania i eksperymentowania.
Przyłącz się do nas, jeżeli:

Egzamin maturalny z fizyki – kurs przygotowawczy

Zajęcia przeznaczone są dla osób zdających egzamin maturalny z fizyki. Obejmują powtórzenie wiadomości ze wszystkich działów fizyki obowiązujących na egzaminie maturalnym oraz ich utrwalenie, a także rozwiązywanie rozbudowanych zadań w typie maturalnym wymagających łączenia informacji z kilku działów. W ramach kursu rozwiązywane są także arkusze maturalne przygotowane przez CKE oraz innych wydawców dedykowane maturzystom.
W ramach kursu:

Kurs realizowany jest: