fbpx
Menu Zamknij

Kids English Theatre

Zajęcia mają charakter warsztatowy i  odbywają się w soboty przed południem. Przeznaczone są dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Głównym celem jest  rozwijanie  różnych  typów  inteligencji dziecięcej:  językowej, ruchowej, przestrzennej, muzycznej, intrapersonalnej poprzez integrację  sztuki (plastyki, muzyki, literatury, dramy) z zajęciami językowymi. Wszystkie działania służą bardziej naturalnemu i skutecznemu nabywaniu umiejętności komunikowania się w języku angielskim. Więcej informacji w zakładce warsztaty językowe i teatralne.    

Szczegółowy CENNIK ZAJĘĆ – JĘZYK ANGIELSKI